EnglishDeutsch strona główna cmentarze Ratując pamięć stan 1925 bukowiec wykaz cmentarzy bibliografia linki kontakt z autorem


Recenzja książki „Cmentarz. Park. Podwórko. Poznańskie przestrzenie pamięci” M. Fabiszak i A.W. Brzezińskiej

Cmentarz. Park. Podwórko. Poznańskie przestrzenie pamięci

„Cmentarz. Park. Podwórko. Poznańskie przestrzenie pamięci”, Małgorzata Fabiszak, Anna Weronika Brzezińska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018

Czy naukowcy mogą pisać zrozumiale? Tak, jeśli za grupę docelową przyjmują praktyków. A takie założenie: trafić do szerokiego grona odbiorców, przyjęły autorki omawianej książki. Być może dzięki temu część teoretyczna jest bardzo przejrzystym wykładem o terminach „pamięć”, „pamięć zbiorowa”, „zapominanie”, „niepamięć” czy „miejsca pamięci”. Czytelnik otrzymuje skondensowaną wiedzę na temat tych pojęć, co pozwala spojrzeć na problemy pamięci i jej znikania okiem językoznawcy i etnografa.

Omówienie problemów metodologicznych również zaskakuje – analiza wywiadów, artykułów, wpisów internetowych i komentarzy do nich odbywa się z wykorzystaniem technologii informatycznych, co otwiera zupełnie nową perspektywę. Omówienie „korpusowej analizy tekstów” lub „krytycznej analizy dyskursu” z pewnością zainteresuje czytelnika, który na co dzień posługując się słowem nie podejrzewa, jak wiele można dowiedzieć się o nim z jego wypowiedzi. Publikując swoje wypowiedzi i otrzymując informacje zwrotne w postaci komentarzy, tworzymy materiał do badań dla wnikliwych obserwatorów. Może warto się nad tym zastanowić?

Fabiszak i Brzezińska swoimi badaniami objęły Poznań i ich książka jest dedykowana jego mieszkańcom. Liczą na odbiorcę świadomego i poszukującego – nauczycieli, społeczników, pasjonatów lokalnej historii. „Cmentarze...” omawiają konkretne miejsca, analizują lokalne problemy pamiętania i zapominania. Dla szerszego odbiorcy są przykładem badań zakrojonych na bardzo dużą skalę, których wyniki stanowią materiał do dyskursu na wielu poziomach. Dotykają problemu, któremu cmentarnicy przyglądają się z każdej strony – pokazują, że znikanie cmentarzy nie jest wynalazkiem współczesności. Warto zapoznać się z publikacją opartą na solidnej analizie dobrze przeprowadzonych badań. Analizie pokazującej zarówno historyczny jak i współczesny aspekt „niepamiętania”.

Hanna Szurczak
Tomasz Szwagrzakkontakt