EnglishDeutsch strona główna cmentarze Ratując pamięć stan 1925 bukowiec wykaz cmentarzy bibliografia linki kontakt z autorem

Czerniewice

gm. Czerniewice, powiat tomaszowski

W gminie Czerniewice istnieją cztery cmentarze ewangelickie, które wpisane są do Gminnej Ewidencji Zabytków. W 2015 roku ich losem zajął się Dominik Kępa, pracownik Urzędu Gminy. Cmentarze znajdują się: w Annowie, w Dąbrówce, w Stanisławowie Studzińskim oraz Stanisławowie Lipskim. W Annowie i Dąbrówce nie zachowały się nagrobki, ale na tym drugim istnieje obelisk, upamiętniający żołnierzy niemieckich, poległych w czasie I wojny światowej. Oba cmentarze założono w latach czterdziestych XIX wieku. Cmentarze te zostały uporządkowane z wybujałej zieleni, a w planach gmina ma symboliczne ogrodzenie ich krzewami. Na cmentarzu w Annowie z inicjatywy potomków osadników, którzy spoczęli na tej nekropolii, umieszczono granitową tablicę, upamiętniającą rodzinę Nieswaldów. Cmentarze w Stanisławowie Studzińskim i Stanisławowie Lipskim są starsze, lecz lepiej zachowane. Oba pochodzą z początków XIX wieku. Tu również gmina oczyściła teren ze zbędnej zieleni, a w planach jest budowa ogrodzenia wokół cmentarza w Stanisławowie Studzińskim. I przy tej nekropolii stanęła granitowa tablica ufundowana przez potomków rodziny Schumannów. Cmentarz w Stanisławowie Lipskim jest ogrodzony i zadbany – opiekuje się nim zamieszkała w pobliżu rodzina Grossów, której przodkowie z rodziny Klingerów tam spoczywają. Andrzej Bednarek, wójt gminy Czerniewice dąży do zachowania dziedzictwa kulturowego gminy, chociaż nie jest to łatwe zadanie z uwagi na wieloletnie zaniedbania w tym temacie.

Zdjęcia: Dominik Kępa.Zdjęcia cmentarza ewangelickiego w Annowie

Zdjęcia cmentarza ewangelickiego w Dąbrówce

Zdjęcia cmentarza ewangelickiego w Stanisławowie Studzińskim


Tomasz Szwagrzakkontakt