EnglishDeutsch strona główna cmentarze Ratując pamięć stan 1925 bukowiec wykaz cmentarzy bibliografia linki kontakt z autorem


K. Sanocka-Tureczek "Cmentarze na obszarze obecnego województwa lubuskiego w latach 1945 – 1975"

„Powszechnie wiadomo, że o zgubnym losie zabytków kultury materialnej przesądziły działania wojenne, ale jak na ironię, to w czasach pokoju, wiele z nich nie zdołało się oprzeć celowym działaniom centralnych i lokalnych władz, a także „samowoli porządkowej” przybyłych tu osadników, po 1945 roku. Skalę problemu można rozpatrzyć przeglądając archiwa pod kątem losów spuścizny kulturowej, której niewątpliwie istotną częścią są dawne nekropolie. Cmentarze są doskonałym przykładem kształtowania się powojennych nastrojów i stosunku do dziedzictwa kulturowego, a obszar wchodzący w latach 1950 - 1975 w skład woj. zielonogórskiego stanowi niezaprzeczalne źródło do tychże badań.” Cytat pochodzi z artykułu „Cmentarze na obszarze obecnego województwa lubuskiego w latach 1945 – 1975”, autorstwa Katarzyny Sanockiej - Tureczek, opublikowanego w Ziemi Międzyrzeckiej t. VI, 2008. Publikujemy za zgodą autorki.

Katarzyna Sanocka-Tureczek „Cmentarze na obszarze obecnego województwa lubuskiego w latach 1945 – 1975”[pdf]

Tomasz Szwagrzakkontakt