EnglishDeutsch strona główna cmentarze Ratując pamięć stan 1925 bukowiec wykaz cmentarzy bibliografia linki kontakt z autorem


Lubińskie lapidarium

Z inicjatywy ks. kanonika Waldemara Michałowskiego – proboszcza parafii p.w. Matki Boskiej Jasnogórskiej w Lubinie i mieszkańców sołectw, przy wsparciu władz Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, utworzono na cmentarzu komunalnym w Lubinie lapidarium ( miejsce pamięci zmarłych), dla byłych niemieckich mieszkańców okolic: Lebbin – Lubin, Kalkofen – Wapnica, Stengow – Trzciągowo, Kamp – Kępa, Vietzig – Wicko, Weisen Grund – Wyżnica, Laatziger – Zalesie, Liebeseele – Lubiewo. Dziś takie nazwy wsi jak: Trzciągowo, Kępa, Wyżnica, Zalesie i Lubiewo urzędowo nie funkcjonują, choć część mieszkańców posługuje się jeszcze niektórymi nazwami.

Grupa mieszkańców sołectw uporządkowała częściowo stare poniemieckie cmentarze. Wycięli dziko rosnące krzewy, przycięli stary zagrzybiony i spróchniały drzewostan oraz usunęli z cmentarza przy kościele zniszczone cementowe płyty nagrobne. Czytelne tablice, po ich oczyszczeniu, przeniesiono na cmentarz komunalny w Lubinie. Znalazło tu godne miejsce 60 nagrobnych tablic, które ustawiono w kształcie księżyca. Czytając nagrobne inskrypcje, które udało się ocalić od zniszczenia i zapomnienia, możemy dowiedzieć się więcej o mieszkańcach tej ziemi, którzy zamieszkiwali ją przed nami.

Na pamiątkę tego wydarzenia postawiono kamienny obelisk z tablica pamiątkową o treści: ,,PAMIĘCI DAWNYCH MIESZKAŃCÓWAD 2007 – ZUM GEDENKEN DER EHEMALIGEN BEWOHNER”.

7 października 2007 roku dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia lapidarium. W uroczystości udział wzięli: starosta kamieński Paweł Czapkin, burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz, byli mieszkańcy tej ziemi z Niemiec oraz obecni mieszkańcy. Uroczystość prowadzili: miejscowy proboszcz parafii ksiądz kanonik Waldemar Michałowski, pastor kościoła ewangelicko – augsburskiego w Szczecinie – Sławomir Sikora oraz pastor z Zirchow – Günter Schulze. Tego dnia z ust proboszcza padły znamienne słowa: ,,Jesteśmy wyznawcami tego samego Boga, choć różnych wyznań. Łączy nas krzyż Chrystusa i pamięć. Narody, które tracą pamięć umierają”.

Wspólna modlitwa za zmarłych, pochowanych na lubińskich cmentarzach, zakończyła tę niecodzienną uroczystość. Ten dzień to też lekcja pojednania ludzi różnych wyznań, szacunku dla zmarłych i historii, zaduma nad słowami wyrytymi na kościelnym dzwonie, którego echo niesie przesłanie dla wszystkich narodów świata ,,FRIEDE AUF ERDEN” czyli ,,POKÓJ NA ZIEMI”.

Tekst: Julianna Rogowska, zdjęcia: H. Szurczak
Tomasz Szwagrzakkontakt