EnglishDeutsch strona głównacmentarzeRatując pamięćstan 1925bukowiecwykaz cmentarzybibliografialinkikontakt z autorem

Brzeziny, Jeżów, Rogów i Koluszki

W ramach projektu „Muzeum w przestrzeni - wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” wytyczono i oznakowano cztery pieszo-rowerowe szlaki turystyczne.

Szlak historyczny liczący 133 km łączy miejsca związane z militarną przeszłością ziemi łódzkiej. Są to w szczególności miejsca działań związanych z Pierwszą Wojną Światową, rozgrywających się w listopadzie 1914 roku między Koluszkami i Brzezinami - tak zwaną Operacją Łódzką.

Szlak przyrodniczy o długości 113 km biegnie w postaci pętli przez najcenniejsze i najbardziej atrakcyjne pod względem przyrodniczym obszary gmin: Brzeziny, Jeżów, Rogów i Koluszki np. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Buczyna Gałkowska, Parowy Janinowskie.

Szlak kulturowy ma 102 km i prowadzi do najciekawszych miejsc związanych z rozwojem i zróżnicowaniem etnicznym okolic Koluszek i Brzezin. Są to zabytkowe obiekty jak: kościoły, cmentarze, dwory, zabudowania świadczące o wielokulturowości tego obszaru.

Najkrótszy jest liczący 71 km szlak kulinarny, prowadzi do kilkudziesięciu miejsc w których można zjeść tradycyjne polskie potrawy lub dania mające charakter regionalny. Szlak ten zaplanowano tak, aby uzupełniał sieć pozostałych szlaków.

Szlaki przystosowane są do ruchu pieszego i rowerowego. Do wszystkich ważniejszych obiektów dojechać można również samochodem. Przebieg każdej ze ścieżek oznaczony został osobnymi logotypami. Przy ważniejszych obiektach znajdą się dodatkowe tablice informacyjne i kierunkowe szeroko informujące o miejscu, w którym podróżnik się znajduje.

Wytyczana na terenie ziemi koluszkowskiej i brzezińskiej sieć szlaków wpisuje się w działania promujące obszar woj. łódzkiego jako miejsca aktywnego ruchu turystycznie jak: szlak bursztynowy, szlak konny czy termy w Uniejowie. W przyszłości obszar gminy Koluszki ma stać się jednym z ważnych elementów międzynarodowego szlaku historycznego opartego na działaniach wojennych pierwszej wojny światowej na wschodzie Europy. Realizatorami projektu były: Gmina i Miasto Brzeziny, Gminy: Jeżów, Rogów i Dmosin, liderem Gmina Koluszki.

Tekst: Jarosław WoźniakTomasz Szwagrzakkontakt