EnglishDeutsch strona głównacmentarzeRatując pamięćstan 1925bukowiecwykaz cmentarzybibliografialinkikontakt z autorem

Przedbórz

gm. Przedbórz

W październiku 2013 roku z inicjatywy OT Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, LGD Dolina Pilicy i władz gminy i miasta Przedbórz - na terenie Przedborza przeprowadzono prace mające na celu rewitalizację miejscowego cmentarza ewangelickiego. W centralnej części cmentarza posadowiono kamień pamiątkowy, przed starym wejściem tablicę informacyjną, a cały teren tej XIX w. nekropolii został uporządkowany. Prace te mają stać się przyczynkiem do stworzenia kompleksowego projektu „Przedborski Trakt Czterech Kultur” - nad którym trwają prace studyjne/projektowe. Pamiętajmy że do wybuchu I wojny światowej społeczeństwo Przedborza tworzyli: Polacy, Żydzi, Rosjanie i Niemcy. W okresie międzywojennym przeważała w Przedborzu ludność wyznania mojżeszowego (70-80%). Do dziś pamiątki po tych nacjach w postaci m.in. nekropolii i sztuki sepuklarnej możemy znaleźć w Przedborzu.

Działanie rewitalizujące cmentarz ewangelicki opierało się na opracowaniu historyczno – naukowym, dokonanym przez pana dr Piotra Wypycha. (Całość opracowania dostępna jest w postaci dokumentu pdf). Prace na rzecz cmentarza wykonane zostały dzięki współpracy: LGD Dolina Pilicy, miastu Przedbórz, Zespołowi PK Województwa Łódzkiego – OT Nadpilicznych Parków Krajobrazowych - Przedborskiego PK. Całkowite wykarczowanie, odtworzenie i odsłonięcie układu dało trwałe efekty. Miasto dba o czystość i estetykę tego miejsca.

Tekst, w oparciu o informacje przekazane przez pana Piotra Wypycha, Hanna Szurczak

Projekt oraz zdjęcia: dr Piotr Wypych

Rewitalizacja cmentarza ewangelickiego w Przedborzu[PDF]


Tomasz Szwagrzakkontakt