EnglishDeutsch strona główna cmentarze Ratując pamięć stan 1925 bukowiec wykaz cmentarzy bibliografia linki kontakt z autorem


Z. Cytarzynski „Recepcja społecznej działalności rewitalizacyjnej na terenie powiatu tureckiego”

15.11.19 w Collegium Maius w Poznaniu odbyło się seminarium „Zapomniane dziedzictwo. Dawne cmentarze Poznania i Wielkopolski”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Koimeterion i Koło Miłośników Kultury i Literatury Żydowskiej „Dabru Emet”. Jednym z prelegentów był mgr Zbigniew Cytarzyński z Wydziału Historii UAM. Jego referat przedstawił przebieg i wyniki badań, jakim poddał odbiór społeczny działań na rzecz ratowania pamięci w powiecie tureckim. Badanie objęło rejon działań Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa i, epizodycznie, Stowarzyszenia Frydhof. Pokazało, że wciąż zbyt mało z działań społeczników dociera do świadomości społeczności lokalnych. Być może w tym tkwi przyczyna nikłego (poza nielicznymi przypadkami) poparcia naszych starań. Badacz w podsumowaniu sugerował, że sytuacja ulegnie poprawie dopiero w momencie, gdy popularyzowaniem wiedzy o lokalnej historii zajmą się szkoły.

Poniżej treść referatu w postaci pliku PDF, udostępniona przez autora

„Recepcja społecznej działalności rewitalizacyjnej na terenie powiatu tureckiego” Zbigniew Cytarzyński – UAM Poznań[pdf]

Tomasz Szwagrzakkontakt