EnglishDeutsch strona główna cmentarze Ratując pamięć stan 1925 bukowiec wykaz cmentarzy bibliografia linki kontakt z autorem

Seminarium „Opiekunowie (nie)pamięci - Wrocław”, edycja druga

18 marca 2023 odbyło się drugie spotkanie ”tych, którzy przywracają szacunek starym, zaniedbanym cmentarzom na Dolnym Śląsku i w innych regionach”, czyli Opiekunów (nie)pamięci. Organizowane przez Dolnośląskie Laboratorium Kultury Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, w partnerstwie z Niemiecko-Polską Fundacją Ochrony Zabytków Kultury i Fundacją OP ENHEIM. Rzec można, że już tradycyjnie, dzięki wsparciu i współpracy z Violą Wojnowski, uczestnicy spotkali się w pięknym zabytkowym miejscu, jakim jest barokowa kamienica Oppenheimów we Wrocławiu.

Spotkanie poprowadził pomysłodawca przedsięwzięcia, Marek Sztark, Kierownik Dolnośląskiego Laboratorium Kultury Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Karolina Jara, która reprezentowała Op Enheim i Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury (DPS).

Spotkanie miało nieco zmienioną, w stosunku do pierwszego, formułę. Po pierwsze zaplanowano część plenerową, a mianowicie odwiedzenie dwóch miejsc związanych z wrocławskimi cmentarzami (hałdy steli na Muchoborze Małym, splantowaną III część Cmentarza Grabiszyńskiego, czyli tzw. Park Grabiszyński z Pomnikiem Wspólnej Pamięci i cmentarzykiem dziecięcym oraz II część Cmentarza Grabiszyńskiego), po których oprowadzał Alan Weiss z inicjatywy Spod ziemi patrzy Breslau; po drugie zaproszono gościa specjalnego, którym był znany w środowisku cmentarników dr Marek Łuczak - komisarz policji, doktor historii, prezes Pomorskiego Towarzystwa Historycznego w Szczecinie, koordynator wojewódzki ds. przeciwdziałania przestępczości przeciwko zabytkom w województwie zachodniopomorskim. Stałym i niezmiennym elementem wydarzenia była obecność wolontariuszy z Niemiec i z Polski, zajmujących się ratowaniem starych cmentarzy. Z wielką przyjemnością odnotowano pojawienie się osób reprezentujących prasę niemiecką (Janusz Turakiewicz - Schlesien Heute), polskich blogerek (Magdy Kuchty – (link) silvermint.pl i Marzeny Zięby – (link) Belfer w podróży) oraz przedstawicieli wielu ważnych dla cmentarników instytucji. Wystąpieniom przysłuchiwali się dr Grzegorz Grajewski, kierownik Oddziału Terenowego NID we Wrocławiu i Daniel Gibski, Wojewódzki Dolnośląski Konserwator Zabytków. Marta Kaluch-Tabisz z Działu Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska nie tylko słuchała, ale przede wszystkim w krótkim wystąpieniu mówiła o dotacjach, które mogłyby do cmentarników dotrzeć.

Druga edycja „Opiekunów (nie)pamięci” zgromadziła wielu społeczników, pracujących bezpośrednio na rzecz cmentarzy. Były fundacje i stowarzyszenia z Dolnego Śląska (Fundacja Anna, Grupa Inicjatywna „Przywrócić pamięć nekropoliom”, Stowarzyszenie „Dolina”, stowarzyszenie TILIAE, inicjatywa Spod ziemi patrzy Breslau) oraz goście z innych regionów: Szymon Modrzejewski – stowarzyszenie Magurycz, Piotr Wdowiak – „Planeta Grabia”, Joanna Kwiatkowska, Izabela Szczepańska i Marcin Nowicki – fundacja „Kwela”, Tomasz Żółkiewicz - fundacja „Natura Polska”, Maciej Lipiński – fundacja „Kamienie (nie)pamięci”. Byli przedstawiciele niemieckiego stowarzyszenia Landsmannschaft Schlesien Landesverband Sachsen - Schlesische Lausitz eV oraz Ingrid Schnabel-Mumme z przyjaciółmi (uczestnikami niemieckojęzycznymi opiekowała się tłumaczka Renata Bardzik – Miłosz).

Podstawowym celem spotkania było danie czasu i przestrzeni do nawiązania kontaktów pomiędzy zainteresowanymi tematyką cmentarną, do rozmów o bolączkach związanych z realizowaniem celów nie zawsze spójnych z celami lokalnej władzy, do tworzenia sieci współpracowników. Efektem spotkania jest z pewnością poczucie rosnącej wspólnoty, umacnianie się w przekonaniu, że podejmowane działania mają sens oraz pewność, że nie pracujemy w społecznej pustce. Kolejne spotkanie odbędzie się na przełomie maja i czerwca.

Marzec 2023

Tekst: Hanna Szurczak, zdjęcia: N.Ratajczyk, H.Szurczak
Tomasz Szwagrzakkontakt