EnglishDeutsch strona głównacmentarzeRatując pamięćstan 1925bukowiecwykaz cmentarzybibliografialinkikontakt z autorem

Grodzisk Wielkopolski

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim w roku 2014 objął patronatem wiejskie cmentarze ewangelickie gminy Grodzisk. Patronat polega na wykonywaniu różnorodnych prac na rzecz tych cmentarzy. Po odszukaniu ich w terenie oszacowano stan i stwierdzono, jakie prace należy wykonać Następnie systematycznie rozpoczęto zajmowanie się kolejnymi cmentarzami. Przeprowadzano inwentaryzację widocznych nagrobków i znakowano je. Usuwano rozsadzającą nagrobki roślinność oraz śmieci. Usuwano zwalone drzewa. Dokonywano drobnych napraw cokołów oraz płyt nagrobnych. Na jednym z cmentarzy zabezpieczono wlot nieczynnej studni, który stanowił zagrożenie dla odwiedzających, na innym podobną studnię zasypano. Na jednym z cmentarzy udało się odtworzyć słupy bramowe. Położenie cmentarzy nanoszone jest na specjalne mapki, a przed nekropoliami stanęły tablice informacyjne. Całość prac jest dokumentowana również fotograficznie, a zdjęcia można obejrzeć na stronie Zakładu

Inicjatorem prac na rzecz cmentarzy jest dyrektor Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wielkopolskim, pan Konrad Maciejaszek. Zapraszamy do przeczytania wywiadu, jakiego udzielił naszej stronie.

Tekst, w oparciu o wiadomości umieszczone na stronie internetowej Zakładu, Hanna Szurczak
Tomasz Szwagrzakkontakt