EnglishDeutsch strona główna cmentarze Ratując pamięć stan 1925 bukowiec wykaz cmentarzy bibliografia linki kontakt z autorem

Nieporęt

gm. Nieporęt, powiat legionowski

Gmina Nieporęt posiada na swoim terenie cztery cmentarze ewangelickie. Jednym z nich, najlepiej zachowanym w Michałowie – Grabinie, zajęło się Nieporęckie Stowarzyszenie Historyczne. Dewastacja cmentarza była znaczna, agresywna przyroda początkowo nie dawała możliwości oceny stanu. Pierwsze wejście na cmentarz, które nastąpiło latem 2012, pozwoliło jednak odnaleźć bardzo dużo elementów wartych renowacji czy oczyszczenia. Znaleziono nawet nagrobki z napisami w języku niemieckim i polskim. Początkowo porządkowanie wykonywali wyłącznie członkowie Stowarzyszenia. Udało się im jednak zainteresować tematem harcerzy z gminy Nieporęt. Przyłączyli się do działań w 2013 roku. Dzięki ich pomocy prace ruszyły dużo intensywniej. Współpraca z harcerzami okazała się być trwała, uczestniczą w każdej akcji porządkowej. Wreszcie wiosną 2016 roku udało się zachęcić do współpracy mieszkańców Michałowa - Grabiny. Współpracuje również Urząd Gminy Nieporęt: podstawia kontenery i odbiera śmieci. Stowarzyszeniu udało się również pozyskać środki, które można było przeznaczyć na renowację nagrobków. Po wpisaniu Stowarzyszenia do KRS, wystąpiło do gminy z wnioskiem o dofinansowanie zadania publicznego.

Nieporęckie Stowarzyszenie Historyczne służy radą wszystkim zainteresowanym. Można kontaktować się przez adres: historia@nieporet.org

Autor zdjęć: Maciej Łopaciński

Tekst: Konrad SzostakZdjęcia przedstawiające cmentarz w Michałowie-Grabinie (przed pracami renowacyjnymi Nieporęckiego Stowarzyszenia Historycznego)


Tomasz Szwagrzakkontakt