EnglishDeutsch strona główna cmentarze Ratując pamięć stan 1925 bukowiec wykaz cmentarzy bibliografia linki kontakt z autorem


Historia zapisana w kamieniu

Dolny Śląsk obfituje w ślady historii na zawsze przebrzmiałej. Kiedy w 1945 konferencja poczdamska de facto ustaliła nowy podział Europy, miliony ludzi opuściły swoje domy, by odnaleźć je w nowych miejscach. Na Dolnym Śląsku nastąpiła prawie całkowita wymiana mieszkańców. O dawnych świadczyły pałace, zamki, bogate gospodarstwa, ale i biedniejsze zabudowania wsi i miast. Pozostały po nich również kościoły i cmentarze. Nowi mieszkańcy przybyli na Dolny Śląsk wyznając przede wszystkim katolicyzm. Protestanckie kościoły były im obce. Tam, gdzie nie było innej możliwości, adaptowali protestanckie świątynie na cele swojego wyznania. Jednakże w wielu miejscowościach los nie był tak łaskawy. Na przykład w Prochowicach, powiat Legnica. O losie ewangelickiego kościoła pod wezwanie św. Andrzeja opowiedziała w swojej pracy licencjackiej pani Ewelina Grabowska. W pracy wykorzystane są zdjęcia archiwalne z Herder Institut w Lipsku, których licencja na wykorzystanie do celów naukowych/badawczych, ze zgodą na umieszczenie w pracy, została wykupiona przez autorkę. Praca kończy się propozycją autorki na sposób zagospodarowania nieczynnej i zdesakralizowanej świątyni. Pani Ewelina stworzyła go tylko na potrzeby tej pracy, co nie zmienia faktu, że jest ciekawy i mógłby służyć za inspirację właścicielowi obiektu, czyli parafii rzymskokatolickiej. Niestety w opinii mieszkańców obecny proboszcz nie jest zbytnio zainteresowany. Pani Ewelina pisała pracę w 2015 roku, stan kościoła nie uległ żadnej zmianie. A wyposażenie, które odnalazła pani Ewelina? Nikt nie wiedział, gdzie jest ambona, organy czy ołtarz. Dziś, dzięki wysiłkom młodej badaczki ustalone zostały ich powojenne losy, a praca zawiera aktualne zdjęcia tych niepowtarzalnych zabytków.

Próbuję zainteresować tym niepowtarzalnie pięknym miejscem osoby, które mogłyby nagłośnić temat, wesprzeć starania o jego rewitalizację. Stąd mój pomysł na prezentację pracy pani Eweliny na naszej stronie. Zapraszam do lektury.

E. Grabowska „Kościół św. Andrzeja w Prochowicach – historia, architektura, perspektywy zagospodarowania” [PDF]
Tomasz Szwagrzakkontakt